Muziekpraktijk De Vrolijke Noot


Muziekpraktijk De Vrolijke Noot biedt individuele muzieklessen aan voor piano en orgel. Deze duren in principe 30 minuten per week. Een andere lesduur of een frequentie van eens per twee weken is uiteraard mogelijk.

Plezier in het spelen staat centraal
De muzieklessen zijn geen doel op zichzelf. Voor leerlingen moet het niet als een verplichting gaan voelen om naar de les te moeten of thuis te moeten studeren als voorbereiding op de les. De lessen zijn er op gericht om leerlingen wegwijs en vaardig te maken op het instrument en hen daarmee te laten zien hoe leuk het is om muziek te kunnen maken. Geprobeerd wordt om dat enthousiasme bij de leerlingen aan te moedigen en te behouden, zodat zij zichzelf op basis daarvan verder kunnen ontwikkelen. Het plezier in het spelen staat dus centraal bij de invulling van de lessen. Een onderdeel hiervan is dat leerlingen geen uitgebreide huiswerklijst mee krijgen om thuis verder in te studeren. Daarentegen wordt een nieuw muziekstuk in de les gezamenlijk met de docent gespeeld, zodat op die wijze al kennis gemaakt wordt met de bijzonderheden er van. Met die informatie kan de leerling het stuk thuis instuderen. Hierna wordt het tijd voor het ontdekken van een nieuw stuk, met nieuwe uitdagingen.

Maatwerk
Er wordt geen algemene standaard-lesmethode gehanteerd. De lessen worden namelijk op basis van maatwerk ingericht. Dit geldt voor de wijze waarop de leerlingen door de docent geholpen worden in hun ontdekkingstocht in de muziek, maar ook voor de muziekkeuze. Uiteraard worden bepaalde muziekstukjes gebruikt om de vaardigheden te verwerven, maar vooral daarna bij de verdere ontwikkeling, wordt ingespeeld op de wensen van de leerling. De muziekvoorkeur van de leerling is zo veel mogelijk bepalend voor de keuze van de muziekstukken in de lessen. Daarnaast zal de docent regelmatig nieuwe muziekboeken in het programma brengen, zodat variatie behouden blijft.